Mijn Account Mijn Account

Privacy policy

Privacy Policy

 

 

 

Welke informatie verzamelen wij van u?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich

 • registreert op onze site, 
 • een bestelling plaatst, 
 • abonneert op onze nieuwsbrief 
 • of een formulier invult.

Bij het bestellen of het registreren op onze site, in voorkomend geval, kan u gevraagd worden om in te voeren:

 • naam, 
 • e-mailadres of postadres. 

U mag echter ook anoniem onze site bezoeken.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Elk van de informatie die wij verzamelen van u kan worden gebruikt in een van de volgende manieren:

 • Om u een nog betere service te geven. (Uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften)
 • Om onze website te verbeteren. (We streven er voortdurend naar om onze website te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)
 • Om de klantenservice te verbeteren (Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw vragen aan de klantenservice en wanneer u ondersteuning nodig heeft)
 • Om transacties te verwerken. Uw gegevens, zowel openbaar als particulier, zal niet worden verkocht, geruild, overgedragen of aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan voor het uitdrukkelijke doel van het leveren van het gekochte product of de gevraagde dienst.
 • Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere site-functie te beheren
 • Om periodieke e-mails versturen

Het e-mailadres dat u voor orderverwerking invulde, kan worden gebruikt om u

 • informatie en updates toe te sturen met betrekking tot uw bestelling,
 • in aanvulling op het ontvangen van incidentele bedrijf nieuws, updates, verwante producten of service-informatie, enz.

Opmerking: Als u op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van emails, dan staat gedetailleerde unsubscribe / afmeldinstructies aan de onderkant van elke e-mail.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

We implementeren een aantal veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te behouden wanneer u een bestelling plaatst of in voert, in dient, of toegang vraagt tot uw persoonlijke gegevens.

Wij maken gebruik van een beveiligde server. Alle meegeleverde gevoelige informatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie en vervolgens gecodeerd in onze Payment gateway providers database die alleen toegankelijk is voor door ons gemachtigden, met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en die verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te behandelen.

Gebruiken we cookies?

Ja.
(Cookies zijn kleine bestanden die een site of de service provider opslaan op uw computer's harde schijf via uw webbrowser (als u het toelaat). Die onze sites of dienstverleners systemen in staat stelt om uw browser te herkennen en om bestellingsrelevante informatie te onthouden).

Wij gebruiken cookies om:

 • ons te helpen herinneren welke artikelen u in uw winkelwagen heeft gestopt, 
 • om te begrijpen en op te slaan wat uw voorkeuren ziijn 
 • en om u beter van dienst te zijn bij toekomstige bezoeken.

Verkopen, verhuren of schenken we enige informatie van u aan derden?

Wij verkopen, verhandelen of anderszins overdragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan derden.
Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen zoals de postbode of partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, of er onderhoud aan uitvoeren, zolang deze partijen overeengekomen zijn om deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
Wij kunnen door bijvoorbeeld wetgeving gedwongen worden uw informatie vrij te geven of als wij geloven te moeten voldoen aan de wet, of ter bescherming van ons of anderen rechten, eigendommen of veiligheid.
Wij behouden het recht om niet-persoonlijk identificeerbare bezoeker te verstrekken aan andere partijen voor marketing, reclame, of andere toepassingen.

Links van derden

Af en toe, naar eigen inzicht, kunnen we onder meer producten of diensten van derden aanbieden op onze website. Deze sites van derden hebben een aparte en onafhankelijke privacybeleid. We hebben dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Toch proberen we de integriteit van onze site te beschermen en eventuele feedback over deze sites is zeer welkom.

Beperking van onze privacy policy

Deze online privacy policy geldt alleen voor informatie verzamelt via onze websites en niet voor informatie verzamelt via andere openbare kanalen.

Uw toestemming

Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met onze privacy policy.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina plaatsen en voorzien van een wijzigingsdatum zoals onderstaand.

 

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 02.01.2012

 

 

 

______________________________________________________________________________.

Privacy Policy

 

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site, place an order, subscribe to our newsletter or fill out a form.

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address. You may, however, visit our site anonymously.

 

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

 • To personalize your experience
  (your information helps us to better respond to your individual needs)
 • To improve our website
  (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you)
 • To improve customer service
  (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs)
 • To process transactions
  • Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested.
 • To administer a contest, promotion, survey or other site feature
 • To send periodic emails
  • The email address you provide for order processing, may be used to send you information and updates pertaining to your order, in addition to receiving occasional company news, updates, related product or service information, etc.
  Note: If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.

 

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information.

We offer the use of a secure server. All supplied sensitive information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential.

 

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information).

We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits and keep track of advertisements.

 

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

 

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

 

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

 

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

 

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page, and/or update the Privacy Policy modification date below.

This policy was last modified on 01.12.2012

Tags